Asics

''

รองเท้ายี่ห้อ Asics นี้เป็นรองเท้าแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น หลายคนอาจจะสงสัยเมื่อเห็นครั้งแรกมันมีสัญญลักษณ์จะคล้ายกับรองเท้า Onitsuka Tiger ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราะมันเป็นแบรนด์ในกลุ่มเครือเดียวกัน แต่ Asics จะเน้นใส่เพื่อสุขภาพ รวมทั้งใส่เพื่อออกกำลังRead More