Nike Air Max

''

  Nike ซึ่ง Nike Air Max 1 จะเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นแรก ที่เจาะช่องให้เห็นถุงอากาศรองรับแรงกระแทก ในปี 1986 จากนั้นก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆ พอมาถึงปี 1990 จึงออกตัว Nike Air Max 90 มา โดยใช้ถุงแอร์ที่ต่างขนาดกัน (ลดขนาดลง) แล้วเพิ่มเอกลักษณ์ของรุ่นนRead More